www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nowy nabytek Jacykowa

Tomasz Jacyków, jak na znanego stylist? przysta?o, nie zadowoli si? byle czym

„Ostatnio stylista odwiedzi? jeden z bardziej luksusowych warszawskich butików. Na widok eleganckich rzeczy oczy za?wieci?y mu si? z podniecenia. W pewnym momencie pan Tomek zauwa?y? pi?kn?, czarn? torb?. Cho? skórzane cacko kosztowa?o ponad cztery tysi?ce z?otych, on bez wahania wyj?? z portfela swoj? kart? i po kilku minutach sta? si? szcz??liwym posiadaczem torebki. Cho? jego konto uszczupli?o si? o spor? kwot?, stylista opu?ci? sklep w ?wietnym nastroju. Najwyra?niej dla Tomka cena nie gra roli.” – donosi Fakt.

Torebka za cztery tysi?ce z?otych …szok, i pomy?le? ile mo?na by by?o kupi? za takie pieni?dze.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>