www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nowy film Borata poch?on?? ju? kilka ofiar…

Jedna ze statystek je?dzi przez niego na wózku.


Richelle Olson dzia?aj?ca w pewnej organizacji charytatywnej pozwa?a niedawno odtwórc? roli „Borata”. Podczas zdj?? do najnowszego filmu z udzia?em Sachy Baron Cohena dozna?a pewnego trwa?ego uszczerbku na zdrowiu.

I to nie byle jakiego uszczerbku. Dziewczyna nie mo?e chodzi?. Richelle zgodzi?a si? na udzia? w zdj?ciach, poniewa? ekipa filmowa powiedzia?a jej, ?e austriacki gwiazdor planuje wesprze? jej fundacj?. Gdy przyjecha?a w ustalone miejsce, aby odebra? czek z darowizn? dla fundacji dozna?a szoku. Nie spodziewa?a si?, ?e czek b?dzie wr?cza? jej „Borat”.

No i oczywi?cie nie spodziewa?a si?, ?e podczas „wr?czania” zostanie popchni?ta tak mocno, ?e a? przewróci si? na ziemi?… A takie w?a?nie „dodatkowe atrakcje” zapewnili jej producenci filmu.

?a?osne – dziewczyna przez to, ?e chcia?a pomóc ludziom sama wyl?dowa?a w sytuacji, w której potrzebuje pomocy. Borat – nie wstyd Ci?!

//Foto by: webwombat


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>