www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nowy facet Marii Wiktorii Wa??sy!?

Córka by?ego prezydenta ju? bardzo d?ugo nie by?a na ?adnej oficjalnej imprezie z m??czyzn? u swego boku. Czy ten szatyn jest kim? wa?nym dla Marysi? Mo?e w ko?cu przyjació?ka Edyty Herbu? znalaz?a prawdziw? Miłość?

Maria Wa??sa z nowym przyjacielem pojawi?a si? na prezentacji premierowego kalendarza Federacji KSW na rok … 2011. Dopiero niedawno zacz?? si? rok 2010, ale wida? wspó?w?a?cicielowi KSW, Maciejowi Kawulskiemu bardzo zale?y na wypromowaniu sztuk walki w Polsce. W kalendarzu w pe?nej krasie prezentuj? swoje mi??nie ze stali zawodnicy MMA,mo?e dlatego na imprez? promuj?c? kalendarz przywia?o wiele znanych twarzy.

Mi?dzy innymi Wa??sówn?, której towarzyszy? tajemniczy przystojniak. Czy to nowa Miłość gwiazdy?

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>