www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nowy facet Ewy Wiertel denerwuje Salet??!

Co? nam sie wydaje, ?e przed wyjazdem do Stanów Saleta wiedzia?, co w trawie piszczy

Ewa nie waha?a si? pokaza? ostatnio w towarzystwie nowego ukochanego na imprezie portalu Menforum.

Podobno Przemek widz?c tych dwoje musia? w pewnym momencie wyj?? z klubu, dopiero potem móg? spokojnie rozmawia? z by?? ju? narzeczon?.

Ich sielankowy zwi?zek i zar?czyny wró?y?y rych?y ?lub. St?d rozstanie Przemka i Ewy zaskoczy?o prawie wszystkich.

Ale co ciekawe, dziwnym zbiegiem okoliczno?ci ten sam m??czyzna, który razem z Ew? bawi? na imprezie Menforum, by? te? na uroczystym po?eganiu Przemka 6 stycznia przed jego wypraw? do Stanów. Wygl?da na to, ?e obaj panowie sie znaj??

Czy?by na po?egnaniu Saleta i Wiertel ju? tylko grali par?, czy mo?e wspólny znajomy troskliwie zaopiekowa? si? Ew? na czas nieobecno?ci Przemka i tak mu ju? zosta?o?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>