www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nowicki wyzna widzom swoje sekrety!

Ju? 5 marca b?dziemy mieli okazj? zobaczy? go w sztuce „Powrót Wielkiego Szu”, w której znajdziemy kilka elementów jego biografii.

„B?dzie to spektakl oparty równie? na biografii Jana. Jan b?dzie opowiada?, czym jest Miłość, hazard i przemijanie”- zdradza w „Fakcie” Ma?gorzata Potocka, ?ona aktora. To na deskach jej teatru b?dzie mo?na obejrze? wyst?p Nowickiego. „B?dzie si? troch? spowiada? ze swojego ?ycia. Wszystko prowadzi do fina?u, czyli do naszego zwi?zku”- mówi Potocka. Zapowiada si? ciekawa, zabarwiona erotycznie opowie??. W ko?cu to sam Jan wielokrotnie podkre?la?, ?e kiedy? jego ?ycie by?o bardzo intensywne i ró?norodne, a teraz „po prostu ju? mu si? nie chce”.

Nowicki_Jan
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>