www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nowicki o Joli Rutowicz: To jest zjawisko!

Jola Rutowicz pad?a ofiar? krytyki niejednego profesjonalisty. Ale to, co powiedzia? o niej fenomenalny aktor, Jan Nowicki, mo?e przej?? do historii.

Fakt zacytowa? Nowickiego, który rozmawia? z internautami podczas czatu internetowego. Nie dziwimy si?, ?e te s?owa musia?y pój?? w eter. Sami przeczytajcie, co geniusz aktorstwa sadzi na temat gwiazdki Jolanty Rutowicz.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>