www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nowak-Ibisz w „Klubie szalonych dziewic”!?

By?a ?ona Krzysztofa Ibisza, Anna Nowak – Ibisz, w?a?nie ma szans? na sta?e zagrza? miejsce polskim showbiznesie. Czy porzuci dalsz? karier? w niemieckim serialu „Lindenstrasse”?


Cho? prawda jest taka, ?e Ania u naszych zachodnich s?siadów karier? ju? zrobi?a. Z pewno?ci? wi?ksz? ni? dotychczas w Polsce.

Dlatego po takim ?yciowym zakr?cie, jakim by? dla niej rozwód z Krzysztofem Ibiszem, chce uporz?dkowa? swoje ?ycie tu, w kraju blisko swojego syna Vincenta.

Nowak_Ibisz_Anna

Mo?e z uwagi na takie zamiary wzi??a niedawno udzia? w „Ta?cu z gwiazdami” i co ciekawe w programie utrzyma?a si? do?? d?ugo

Nowak_Ibisz_Anna


Mo?e ta rosn?ca popularno?? aktorki sprawi?a, ?e dosta?a propozycj? udzia?u w polskiej wersji „Seksu w wielkim mie?cie” –  „Klub szalonych dziewic”.

Nowak_Ibisz_Anna

Nowak_Ibisz_AnnaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>