www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nowak-Ibisz pokaza?a syna!

Anna Nowak-Ibisz na kilka dni przed rozwodem z Krzysztofem Ibiszem, pokaza?a ?wiatu ich syna …

To spore zaskoczenie, zw?aszcza, ?e za kilka dni Anna i Krzysztof maj? ostatecznie dope?ni? formalno?ci rozwodowych. A tu tak niby spontanicznie Anna pokaza?a syna podczas ostatniego odcinka „Ta?ca z gwiazdami” …

Nowak_Ibisz_Anna

Nie trudno zauwa?y?, ze podobie?stwo ma?ego Ibisza do taty, Krzysztofa (jeszcze sprzed operacji plastycznej) jest uderzaj?ce …

Nowak_Ibisz_Anna_syn

Ibisz_Krzysztof

Ibisz_Krzysztof


Ibisz_syn

Ibisz_Krzysztof

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>