www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nowa szansa Claudii Carlos!

Czy kariera prezenterki w ko?cu nabierze rozp?du?

Claudia to znana prezenterka sportowa, która nawet przekazuj?c z?e wie?ci dla kibiców sportowych, koi ich poszarpane nerwy swoim anielskim u?miechem. I cho? telewidzowie przyzwyczaili si? ju? do kobiecej prezenterki sportowej, jej samej nie wystarcza tylko dostarczanie informacji ze ?wiata sportu. Super Express donosi, ?e Claudia b?dzie mia?a swój w?asny program autorski!


Mimo, ?e Notatnik Claudii b?dzie póki, co dost?pny tylko na kanale TVN Warszawa, to i tak dobry pocz?tek, aby zmieni? dotychczasowy tor w karierze. Claudia Carlos nale?y do grona tych gwiazd, którym nawet udzia? w Ta?cu z gwiazdami nie pomóg? w karierze. By? mo?e autorski, kobiecy program w ko?cu co? zmieni? ?yczymy powodzenia!

Carlos_Claudia

Carlos_Claudia


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>