www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nowa praca Popielewicz!

Agnieszka, to jedna z osób, które je?li ju? raz znajd? prac? w telewizji, nie mog? narzeka? na brak propozycji …

I tak Agnieszka b?dzie jedn? z prowadz?cych sopocki festiwal Top Trendy. Bior?c pod uwag? fakt, ?e Agnieszka do niedawna zajmowa?a si? modelingiem, a dopiero jej zwi?zek z jednym z braci Mroczków sta? si? motorem do kariery telewizyjnej, trzeba przyzna?, ?e Popielewicz nie?le sobie radzi …

Popielewicz_Agnieszka


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>