www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nowa Miłość Del?ga

Pawe? gustuje w modelkach?

Kolorowa prasa podaje, ?e Pawe? ma now? dziewczyn?, warszawsk? modelk? Kasi?

Wed?ug przyjació? Paw?a Del?ga, aktor od jakiego? czasu jest pod ogromnym jej wra?eniem i ta znajomo?? ma szans? przerodzi? si? w g??bokie uczucie. Zw?aszcza, ?e aktor od dawna marzy o za?o?eniu rodziny” – podaje „?ycie na gor?co”

Na li?cie by?ych sympatii Del?ga jest ju? jedna modelka, Agnieszka Harka.

Bior?c pod uwag? fakt, ?e Pawe? za 2 lata dobrnie do 40 – stej wiosny ?ycia, serdecznie mu ?yczymy odnalezienia tej  jedynej.

Mo?e to b?dzie w?a?nie aktualna dziewczyna?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>