www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

NOWA: Kto na m??a Ko?uchowskiej?

Ca?y czas nie wiadomo kto zagra posta? prokuratora B?a?eja Barskiego, by?ego m??a inspektor Pauliny Barskiej.

Ko?uchowska wciela si? w posta? bezkompromisowej pani inspektor w dwójkowym hicie  „NOWA”. Bohaterka Ko?uchowskiej to ostra, zdecydowana kobieta. Ko?uchowska stworzy?a posta?, której dotrzyma? kroku  mo?e tylko prawdziwy facet.

Ko?uchowska_Ma?gorzata


Jak Wam si? wydaje – który z aktorów  najbardziej pasowa?by na by?ego m??a pani inspektor?


MARCIN DOROCI?SKI

Doroci?ski_Marcin

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>