www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nowa fryzura Richardson za tysi?c z?otych!?

No, no, Monika ostatnio zmienia si?, jak kameleon.

Ciekawe sk?d te ci?gle zmiany wygl?du u prezenterki Moniki Richardson. Wi?kszo?? kobiet posuwa si? do tak drastycznych metamorfoz, gdy przechodzi powa?ne zmiany ?yciowe. Na temat zmian u Moniki, przynajmniej na razie nic nie s?ycha?, ale nie oznacza to, ?e Richardson zaprzestaje zmian.

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>