www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nos Salety po operacji plastycznej?!

Trudno uwierzy?, ?e to efekt ingerencji skalpela!

Przemys?aw Saleta, zawodowy bokser z uwagi na swój urazowy zawód, móg?by podda? si? operacji plastycznej, ale nie chcia?. Sieciowi donosiciele twierdz?, ?e Przemek jednak da? si? namówi?, na taki zabieg. A wszystko przez zwyk?? korekt? krzywej przegrody nosowej. Bo, jak ju? poprawia? przegrod?, to czemu nie ca?y nos?

Jednak widoczny na zdj?ciu obecny nos Salety, cho? po operacji plastycznej, nie wygl?da, jak wygl?da? mia?. Czemu? Po zabiegu Przemek nie rezygnowa? z boksu i w ko?cu, który? z kolegów nos mu rozp?aszczy?. Dobrze, ?e Przemek ju? tak cz?sto nie boksuje, a? strach pomy?le?, co mog?oby si? sta? jeszcze z jego noskiem.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>