www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Niewiarygodne, za 3 minuty zarobi 8 tysi?cy!!!

Joasia Liszowska to ma fart!

Aktorka jest ceniona nie tylko za talent, ale i za wyj?tkow? urod?.

Poza tym, wie, jak utrzyma? si? na fali i wzmocni? swoj? pozycj? w ?wiecie showbiznesu, a za tym wszystkim id? wysokie zarobki.

Dlatego w najbli?szej edycji programu Jak oni ?piewaj?, za ka?dy odcinek w którym Joasia da 3 minutowy wyst?p, dostanie 8 tysi?cy z?otych! Takie pora?aj?ce kwoty podaje nam Super Express.

Liszowska_Joanna

Liszowska_Joanna_Ibisz_Krzysztof

Trzeba przyzna?, ?e Joanna ma nie tylko talent, ale i szcz??cie. Bogaty szwedzki narzeczony, coraz wy?sze ga?e … Mo?e ju? nied?ugo b?dzie si? zalicza? do grona najlepiej zarabiaj?cych prezenterów?

Liszowska_Joanna

Liszowska_Joanna_Ibisz_Krzysztof

Liszowska_Joanna

Kolejna wpadka Liszowskiej!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>