www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

„Nieszcz?sne plotki okaza?y si? prawd?”- Kuba Wojewódzki w „Polityce”

Co tak za?ama?o dziennikarza? Wiadomo??, ?e… Nergal jest z Dod?.

Dopóki sam cz?onek „Behemota” nie potwierdzi? tej informacji, Kuba ?y? licz?c na to, ?e wszystko wkrótce si? wyja?ni. „W akcie protestu w najbli?szy pi?tek postaw w oknie zapalonego kota” – pisze (nie bierzcie tego zbyt powa?nie).

Kuba Wojewódzki

Kuba Wojewódzki

Kuba Wojewódzki

Wojewódzki zawsze przyznawa? si? otwarcie do sympatii, któr? czuje do Adama Darskiego. Równie cz?sto podkre?la? niech?? do Dody. Jak teraz zmieni? si? jego preferencje?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>