www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Niestosowne zachowanie Magdy Mo?ek!?

Gwie?dzie rozchodzi si? o wyjazd do Hollywood.

Praktycznie, to konfliktu nie ma. Jest tylko do?? solidne pod?o?e do niego, na które z?o?y?y si? decyzje stacji TVN o wyborze korespondentki na wyjazd do USA zwi?zany z gal? rozdania Oscarów. Jak podaje Super Express, pocz?tkowo mia?a jecha? Mo?ek, jednak w ostatniej chwili okaza?o si?, ?e stacja zadecydowa?a o wys?aniu do Hollywood Anny Wendzikowskiej.

Wendzikowska_Anna

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>