www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nie?pielak wyda p?yt?!

Prima Aprilis ju? dawno za nami, ale mo?e to jakie? spó?nione ?arty? Wszyscy pami?tamy, jak w programie „Jak oni ?piewaj?” popisywa?a si? wokalnie Ola Nie?pielak …

Sz?o jej tak „dobrze”, ?e bardzo szybko odpad?a z programu …

Szkoda, ?e odpad?am, ale dzi?ki programowi mog? wreszcie wej?? do studia i nagrywa? swój album – mówi ?piewaj?ca aktorka.” (SE)

Nie?pielak_Ola

Nie?pielak_Ola

Wida? Ola potrzebuje mocnego potwierdzenia, ?e nie ka?dy nadaje si? do ta?ca i do ró?a?ca, tylko szkoda pieni?dzy na p?yt?, bo raczej s?abo si? sprzeda …

Nie?pielak_Ola


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>