www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nie?pielak poka?e pazurki!!!

Ostra i twarda Aleksandra?

Aleksandra Nie?pielak b?dzie mia?a okazj? do zaprezentowania wachlarza swoich umiej?tno?ci aktorskich.

Do tej pory raczej anemiczne role aktorki pójd? chyba w niepami??, bo Nie?pielak zagra w nowym serialu „Klub szalonych dziewic”, czarny charakterek. Fakt, podaje, ?e grana przez ni? pani redaktor b?dzie kobiet? ostr? i tward?, a Ola poka?e pazurki …

Nie?pielak_Aleksandra

Czy to ma by? zach?ta, aby ogl?dalno?? Klubu szalonych dziewic nie by?a zbyt niska? Czas poka?e ile bedzie ch?tnych, do ogl?dania ostrej i twardej Oli.

Nie?pielak_Aleksandra

Nie?pielak_Aleksandra

Szok! Przez pó? roku, co noc sypia? z inn?!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>