www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Niepoprawna Gra?yna Torbicka!?

Chcia?oby si? powiedzie?, niegrzeczna …

Tygodnik Rewia spotka? prezenterk? na spacerze z pieskiem w parku. Podobno Torbicka udawa?a, ?e nie widzi, gdy jej piesek za?atwia? swoje potrzeby fizjologiczne.

Gdy sko?czy?, oboje udali si? w dalsz? drog?, a kupa zosta?a …

Torbicka_Gra?yna


Wspó?praca z pupilem zgrana, ale takie udawanie kosztuje wedle cennika stra?y miejskiej nawet 500 z?otych.

Torbicka_Gra?yna

Torbicka_Gra?yna

Torbicka_Gra?yna

Torbicka_Gra?yna

Mucha: Wiosna pachnie gó*nem!Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>