www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Niepokoj?ca zmiana wygl?du Krochmalskiej!

Zobacz Joasi? Krochmalsk?, ?on? Liroya, na premierze filmu This is it.

Przyznacie, ?e Joasia wygl?da nieco inaczej ni? zwykle. Mamy nadziej?, ?e ta zmiana nie jest spowodowana k?opotami zdrowotnymi.

Krochmalska_Joanna

Krochmalska_Joanna

Krochmalska_Joanna

Zobacz i porównaj, czy ró?nica jest znacz?ca?

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>