www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

(Nie) Zwyczajne ?ycie Weroniki Rosati?

Niemniej Weronika Rosati, cokolwiek by o niej pisywano, uwa?a, ?e jej codzienne ?ycie nie ró?ni si? od codzienno?ci innych ludzi. W rozmowie z Viv? powiedzia?a:


Mam bardzo zwyk?e ?ycie wbrew pozorom. Dzi? nocuje u mnie bratanica i przez 24 godziny wszystko b?dzie jej podporz?dkowane. Dla niej wypo?yczymy filmy, jedzenie dla niej, rozmowy o jej szkole. Ani s?owa o mnie. Jedyna ekstrawagancja to zawód, jaki uprawiam.

Zgodzicie si? z Rosati?

Rosati_Weronika_Rosati_Teresa

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>