www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

„Nie wolno krytykowa?!”. Taki styl wychowawczy stosowa?a matka Dody

Ojciec natomiast przyzna?, ?e nigdy na Dorotk? nie krzykn??. Czy to dlatego ma pewne trudno?ci z dostosowaniem si? do otoczenia i tak odstaje od innych?

Jej rodzice przyznali, ?e od ma?ego kszta?towali w niej poczucie w?asnej warto?ci.

mwmedia_20081106_125147

mwmedia_20090112_053759

Trzeba przyzna?, ?e Doda faktycznie ma je bardzo wyrobione. Czy nie za bardzo?

mwmedia_20090522_071707

mwmedia_20090630_140133

mwmedia_20090630_140201


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>