www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nie wiecie jak zaplanowa? ?lub i wesele?

Kate Hudson z ch?ci? doradzi…


thesunblog

W jednym z ostatnich wywiadów Kate udzieli?a kilku wskazówek dla par, które zamierzaj? si? pobra?. Okazuje si?, ?e gwiazda uwa?a, i? najwa?niejsza (oczywi?cie oprócz mi?o?ci) jest obs?uga wesela, a dok?adniej – barman. Kate zasugerowa?a przysz?ym ma??onkom, aby upewnili si?, czy bar jest w dobrym miejcu… No i oczywi?cie – czy drinki na pewno b?d? smakowa? go?ciom. Hudson uwa?a bowiem, ?e najwa?niejsza podczas ?lubu jest zabawa.

Có?. Ciekawe, szkoda, ?e ta „zabawa” na weselu nie gwarantuje dobrego po?ycia ma??e?skiego. Kate musi o tym doskonale wiedzie? – w ko?cu jest rozwódk?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>