www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nie lubi gejów, wi?c straci? prac??!

Program Wojciecha Cejrowskiego zosta? zdj?ty z wizji

Gdy Cejrowski mia? wyk?ad na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim mówi?:

Chodzi o sta?e i uporczywe pot?pianie grzechu sodomskiego, którego oni si? dopuszczaj?. U zdrowego m??czyzny pederasta wzbudza obrzydzenie. Ale tak?e obrzydzenie w oczach Boga. A my mamy obowi?zek wytyka? ich palcami, je?eli to im uratuje dusz? wieczn? przed pot?pieniem – g?osi? dziennikarz.”

Bulwarówka podejrzewa, ?e ta wypowied? sta?a si? powodem zdj?cia z wizji autorskiego programu Wojciecha, „Po mojemu”, który mogli?my do tej pory ogl?da? na TVN Style. Jak swoj? decyzj? t?umaczy sama stacja?

Wojciechowski jest czasowo niedysponowany …


Wpisz komentarz

  1. 7 kwietnia 2009 10:36

    xxx:

    Mial racje

Podobne posty:

/* */?>