www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nie chcieli Sonnet

Nawet za 120 tysi?cy z?otych!

Ewa Sonnet (24 l) dozna?a upokorzenia. Postanowi?a nagra? teledysk w którym? z warszawskich teatrów. Mimo oferowanych du?ych pieni?dzy, ?aden z nich nie chcia? wynaj?? go piosenkarce” – podaje Fakt.

Czy?by w stolicy nie doceniano kobiecych atrybutów Ewy?


Wpisz komentarz

  1. 9 maja 2012 15:29

    Anonim:

    kocham cie

Podobne posty:

/* */?>