www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nie chc? Kayah w Polsacie!

Gwiazda z?o?y?a swoj? ofert? stacji telewizyjnej – mia?aby zast?pi? w jury Tylko nas dwoje Edyt? Górniak, któr? trudno zwabi? produkcji do show.

O tej ofercie piosenkarki z?o?onej stacji informuje Fakt, który dowiedzia? si? tak?e, ?e Polsat odrzuci? propozycj? Kayah.

Kayah nie ma ju? szans na prac? przy jakimkolwiek show. W „Fabryce gwiazd” by?a po prostu zbyt sztywna – powiedzia?o ?ród?o tabloidu.

Kayah_Szczot_Katarzyna

Pono? stacja nie chcia?a si? zgodzi?, nawet za du?o ni?sze, ni? te oferowane Górniak pieni?dze.

zobacz: Górniak chce wi?cej, ni? 35 tysi?cy za dzie?!?

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>