www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nie b?dzie ju? Feela

Zespó? zawiesza koncerty???

Piotr Kupicha i jego zespó? robi? sobie tylko kilkumiesi?czn? przerw?

Zostawimy pole do popisu innym zespo?om i jak najbardziej mo?e si? kto? pojawi?. Nawet za tym jestem, mo?e wtedy wszyscy troch? z nas zejd?.

No i przestan? mówi?, ?e i tak za du?o zarobili?my – ?mieje si? Piotr.” – podaje Fakt.

Dobre ch?opaki, przynajmniej dadz? szans? innym. 😉 A my troch? odpoczniemy od Feela tu i Feela tam …Zreszt? oni sami leniuchowa? nie b?d?, tylko pracowa? nad kolejn? p?yt? …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>