www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Nergal narzeka na zainteresowanie mediów

Jeszcze niedawno móg? sobie w spokoju pój?? do sklepu, jednak teraz jest to niemo?liwe. Jest rozpoznawany nie tylko przez fanów zespo?u „Bohemot”. Czy to naprawd? jest dla niego takim zaskoczeniem?

Przecie? Doda i wszystko co z ni? zwi?zane pojawia si? w mediach codziennie. Biedny ch?opak nie przewidzia? tego. Jednak przyznaje, ?e taka jest cena, jak? trzeba zap?aci? za zwi?zek z Rabczewsk?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>