www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Natasza Urba?ska gwiazd? roku!?

Pokona?a Filipa Bobka i Agnieszk? Chyli?sk?.

W rankingu Faktu na gwiazd? roku, to Natasza Urba?ska zdoby?a najwi?cej g?osów czytelników tabloidu. Wygra?a zdobywaj?c 24 % poparcia.

Urba?ska_Natasza

Drugie miejsce przypad?o aktorowi znanemu dzi?ki serialowi BrzydUla, Filipowi Bobkowi, 23%.

Bobek_Filip

Bobek_Filip

Na trzeciej pozycji Agnieszka Chyli?ska.

Chyli?ska_Agnieszka

Chyli?ska_Agnieszka

Przypominamy, ?e zgodnie z Waszym wyborem, gwiazd? roku www.topstars.pl zosta?a Julia Kami?ska.

WYNIK SONDY: Wasza Gwiazda Roku 2009!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>