www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Natalia Przybysz w zaawansowanej ci??y!

Natalia pojawi?a si? na jednej z wystaw ze sporych rozmiarów brzuszkiem ci??owym.

Jak prasa ju? wcze?niej donosi?a, Przybysz ma urodzi? córeczk?. Teraz, gdy jej brzuszek ci??owy jest tak okaza?y, mo?na si? spodziewa?, ?e narodziny nast?pi? lada dzie?. ?yczymy pomy?lnego rozwi?zania!

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>