www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Natalia Lesz o katastrofie: The show must go on!

Piosenkarka porusza temat smutnej rzeczywisto?ci.

Na oficjalnej stronie Natalii Lesz, mo?emy przeczyta? jej wpis kondolencyjny.

Nigdy nie interesowa?am si? polityk?, histori? Stanów Zjednoczonych znam lepiej ni? Polsk?, a jednak kiedy nagle umieraj? niewinni ludzie, bardzo trudno jest mi znale?? wyt?umaczenie.
Podobnie, jak kiedy? 11 wrze?nia 2001r., kiedy us?ysza?am wycie karetek i zobaczy?am pokrwawionych ludzi na ulicy Nowego Jorku.
Nie ma chyba odpowiedzi na pytanie: dlaczego? To pytanie zawsze by?o i pozostanie bez odpowiedzi.
Mo?e to czas na refleksje? Mo?e b?dziemy m?drzejsi? A mo?e, mo?e….w takiej chwili to za ma?o.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>