www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Natalia Lesz anga?uje si? w kampani? antynikotynow?

W wakacje b?dzie je?dzi? po ca?ej Polsce i namawia? do zerwania z na?ogiem. Kilka osób, w nagrod? za opowiedzenie swojej historii, otrzyma jej singiel.

Natalia wyst?pi tak?e na koncercie podsumowuj?cym akcj?. Wokalistce nale?y si? pochwa?a, gdy? poza swoj? promocj? nie otrzyma ona du?ego wynagrodzenia.

mwmedia_20090413_012222

mwmedia_20090511_164204

Czy jej wizerunek pomo?e komu? rzuci? palenie? Nie wiadomo, ale zawsze warto próbowa?.

mwmedia_20090511_164222

mwmedia_20090610_084211


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>