www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Narzeczony zdradzi? Hani? ?leszy?sk?!?

Aktorka prze?ywa kolejne rozczarowanie m??czyznami.

Po tym, jak pojawi?y si? jaki? czas temu informacje, ?e ?ycie osobiste Hanny ?leszy?skiej w ko?cu nabra?o ró?owych barw u boku Jacka Brzóski, wydawa?o si?, ?e nieudane ma??e?stwo z Piotrem G?sowskim wpisuje si? w odleg?? przesz?o??.

Brzósko_Jacek_?leszy?ska_Hanna

Brzósko_Jacek_?leszy?ska_Hanna

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>