www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Narzeczony Dody zrobi doktorat z historii!?

Adam Darski, ukochany Doroty Rabczewskiej zadba? o swoje wykszta?cenie.

Darski, który szerszej publiczno?ci znany jest, jako lider zespo?u Behemoth, ten sam, który na jednym ze swoich koncertów zniszczy? Bibli? od pewnego czasu cz??ciej bywa na j?zykach. A wszystko to, za spraw? zwi?zku z kontrowersyjn?, inni mówi? „kiczowat?”, gwiazd? muzyczn? Dod?.

Doda_Rabczewska_Dorota_Nergal_Darski_Adam

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>