www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Narzeczona Kammela testuje ?ó?ko w sklepie!

Katarzyna Niezgoda i Tomasz Kammel urz?dzaj? swoje gniazdko mi?o?ci. St?d przed nimi jeszcze sporo zakupów. Mecz?cych zakupów.

Pewnie tego dnia, kiedy Fakt napotka? Katarzyn? Niezgod? w jednym z warszawskich marketów z wyposa?eniem wn?trz, by?a pani prezes jednego ze znanych banków musia?a by? bardzo zm?czona. Kr??enie pomi?dzy sklepowymi pó?kami, ogl?danie i analizowanie u?yteczno?ci wybranych produktów, mo?e spowodowa? tak zwane przegrzanie ??cza. Pewnie dlatego, Katarzyna Niezgoda, gdy tylko natkn??a si? na wielkie królewskie ?o?e na jej twarzy pojawi? si? szeroki u?miech.


1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>