www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Najwi?ksze sekrety polskich celebrytów w „Momencie prawdy”?!

Prowadz?cy program Polsatu, Moment prawdy, Zygmunt Chazjer stara si?, o to, aby w programie, w którym mo?na sk?ama? tylko jeden raz, wyst?pi?y znane z kolorowych tygodników twarze. Czy ju? wkrótce poznamy najwi?ksze tajemnice polskich celebrytów?

Wedle doniesie? Faktu, Chajzerowi bardzo zale?y na wprowadzeniu takiego w?tku z udzia?em gwiazd, który w zagranicznych wersjach programu ju? si? sprawdzi?. Tylko pojawia si? pewien problem, a nawet dwa. Czy znajd? si? ch?tne do udzia?u w programie gwiazdy, które pozwol? si? podpi?? pod wykrywacz k?amstw? A je?li nawet, to za jakie pieni?dze? Czy stacj? b?dzie na to sta??

Chajzer_Zygmunt


Wpisz komentarz

  1. 21 marca 2010 03:19

    Fokus ft Pezet – Sekrety | Demi Moore Celebrity Monitor:

    […] Plotki, ploty, ploteczki, ?ycie gwiazd, sensacje, skandale … […]

Podobne posty:

/* */?>