www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Najwi?ksze pora?ki 2008 roku!

To ich uznano za przegranych

„Gwiazdy” donosz? o najgorszym roku dla kilku celebrytów.

W czo?owej siódemce króluje Tatiana Okupnik

Zrezygnowa?a z prowadzenia „Gwiazdy ta?cz? na lodzie”, mia?a skupi? si? rzekomo na nagraniu p?yty, a sko?czy?o si? na reklamie pasty do z?bów.

Kolejna jest Marta ?muda-Trzebiatowska, której niewiele brakowa?o do sukcesu.

Pr??y?a si? i wygina?a, ale w rywalizacji „Ta?ca z gwiazdami” w finale przegra?a z Agat? Kulesz?, która pozosta?a sob?.

Pierwszy m??czyzna to Rafa? Mroczek. O nim mo?na wspomnie? tylko tyle ?e nieprzerwanie gra w serialu „M jak Miłość” i z?ama? nog?.

Rafa? w miniony rok sp?dzi? w cieniu barta bli?niaka, Marcina, który osi?ga? sukces za sukcesem.

Z kolei Agnieszka Popielewicz ros?a do rangi wielkiej gwiazdy telewizji Polsat i nagle si? wycofa?a.

Pono? pisze prac? magistersk?.

Tak?e Cezaremu Pazurze w sprawach zawodowych nie wiod?o si? najlepiej.

Jedynym, cho?  w?tpliwym sukcesem w oczach opinii publicznej mo?e by? jego zwi?zek z 26 lat m?odsz? Edyt? Zaj?c.

Micha? Milowicz po wypadku na tafli lodowej w „Gwiazdy ta?cz? na lodzie” doszed? do siebie szybko, i zaraz potem znowu mia? kontuzj? nogi.

Teraz potrzebuje czasu na powrót do zdrowia. Udzia? w programie nie przyniós? mu szcz??cia.

Ostatnia jest Hanna Lis. Jej kariera wisi na w?osku.

Po wzlotach i upadkach w telewizji publicznej zosta?a ostatecznie na lodzie. Nawet obrona m??a Tomasza Lisa na nic si? zda?a.Hania prze?y?a „zmasowany” atak mediów i kolegów z pracy …

Czekamy na wasze propozycje pora?ek minionego Roku.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>