www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Najman zleje Szymona Wydr??

A posz?o, jak zwykle o kobiet? …

„Szymku, dam ci jedn? rad?: je?eli jeszcze raz b?dziesz chcia? podrywa? jak?? dziewczyn?, z któr? akurat si? spotykam, rób to w sposób elegancki, tak aby nie obgadywa? mnie do niej jak ciotka z parady gejów.

Je?eli ju?, to zaprezentuj swoje zalety, np. za?piewaj piosenk?, poka? kolekcj? swoich wrzynaj?cych si? w ty?ek spodni! Wydra to rodzaj ?e?ski, wi?c Szymku mo?esz by? spokojny, kobiety nie uderz?, ale za ucho wytargam bez pardonu, je?eli nie zmienisz swojego post?powania.” – Super Express podaje wypowiedzi Marcina.

Marcin Najman chyba sie rozp?dzi?. Ciekawe co on sam mógby zaprezentowa?? Mo?e poka?e Szymonowi konia … którego odzyska? ostatnio dla Joli Rutowicz? Bohater …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>