www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Najman móg? zosta? aktorem!?

Marcin wybra? boks. Czy s?usznie?

Okazuje si?, ?e bokser Marcin Najman, który ostatnio poniós? ogromn? kl?sk?, staj?c do pojedynku w ringu z Mariuszem Pudzianowskim, mia? pisan? karier? aktorsk?.

W Super Expressie czytamy wspomnienia Emilii Krakowskiej, która opowiada o Marcinie, z czasów, gdy , jako dziecko grywa? w cz?stochowskim teatrze …

Oczywi?cie, ?e pami?tam Marcina. Pami?tam, ?e wybra? go sam Talar (przyp.red. Henryk Talar) Gra? na kontrabasie… Jak wida?, nasze spotkanie przynios?o owoce. Marcin jest bokserem. Sport to wielka scena, nami?tno??, uczucie, nie tylko uczenie si? chwytów i silnych ciosów. On b?d?c na ringu, jest w sytuacji jakby by? na scenie. To wymaga odwagi, stoi tam za przeproszeniem w samych gaciach, nieokryty, jest wystawiony na gwizdy. Dzi?ki teatrowi, wyst?pom ma obycie ze scen?, nie boi si?, odgrywa jakby scenk?.

Krakowska_Emilia

Czy maj?c takie predyspozycje zachwalane przez tak wybitnych specjalistów, Marcin nie powinien wybra? kariery aktora?

Najman_Marcin

CZYTAJ WI?CEJ NA TEMAT WALKI NAJMANA Z PUDZIANEM

Pudzian pokona? Najmana w 45 sekund!Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>