www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Najlepsza ?wiatowa aktorka – Danuta Stenka!?

To niezwyk?e wyró?nienie dla naszej rodaczki.

Jak podaje Fakt, Danuta Stenka zosta?a uznana za najlepsz? ?wiatow? aktork? podczas gali rozdania ?wiatowych Nagród Filmowych Niezale?nych Grand Off, która odby?a si? w Warszawie.


Warto zaznaczy?, ?e udzia? w konkursie bra?o 740 filmów. Gratulujemy!

Stenka_Danuta

1 2 3 4 5 6 7

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>