www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Najlepsza partia w Polsce: Edyta Herbu?!?

O tancerce coraz g?o?niej! Nie tylko z uwagi, na talent, urod? i ostatnio zwi?zek z zawodnikiem sztuk walki Maciejem Kawulskim …

Jak wylicza prasa bulwarowa tancerka Edyta Herbu? jest ?wietn? parti? tak?e z uwagi na zarobki! Podobno w najlepszym uk?adzie mo?e zarabia? nawet milion rocznie!

Herbu?_Edyta

Wida? Kawulskiemu nie zale?y na pieni?dzach Edyty, bo jak do tej pory do ?lubu z pi?kn? Herbu? mu nie ?pieszno …

Kawulski_Maciej_Herbu?_Edyta

Kawulski_Maciej_Herbu?_Edyta

Kawulski_Maciej_Herbu?_Edyta

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>