www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Najbogatsi bezrobotni w Polsce!?

Czy Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda zas?u?yli na takie miano?

Có?, Kasia Niezgoda i jej ukochany, prezenter Tomasz Kammel faktycznie s? bez pracy. Kiedy to w ubieg?ym roku rozp?ta?a si? afera finansowa w jednym z banków, Niezgoda straci?a w nim prac?. Zaraz potem z TVP wylecia? Tomasz, rzekomo jego firma by?a powi?zana z niejasnymi wydarzeniami w tym samym banku. Ale czy nawet tak trudna sytuacja mo?e zm?ci? doskona?y nastrój, w jakim najwyra?niej ci?gle s? oboje zakochani?

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>