www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Muzycy Papa D. i burda w samolocie!!!

Pawe? Stasiak ma bardzo temperamentnych kolegów w zespole. Podró? do Stanów na tras? koncertow? sko?czy?a si? zatrzymaniem przez ameryka?skie w?adze …

To mia? by? pocz?tek wspania?ej trasy koncertowej po Stanach a sko?czy?o si? na szybkim powrocie do Polski. Trudno powiedzie?, co dok?adnie sta?o si? na pok?adzie samolotu, którym podró?owali muzycy …

Stasiak_Pawe?_Papa_Dance

ale ich zachowanie musia?o na tyle przeszkadza? pozosta?ym pasa?erom, ?e po zatrzymaniu przez ameryka?skie w?adze grupa Stasiaka zosta?a odes?ana z powrotem do kraju.

Stasiak_Pawe?_Papa_Dance

Sam lider grupy Papa D., Pawe? Stasiak zachowywa? si? widocznie grzecznie, bo pozwolono mu dotrze? do ziemi obiecanej i tam z wynaj?tymi muzykami b?dzie koncertowa? (Fakt)

Stasiak_Pawe?_Papa_Dance

I cho? menad?erka zespo?u u?ala si?, ?e dla panów by?o to bardzo trudne prze?ycie … odnosimy wrazenie, ?e nawet traumatyczne, to mo?e jednak przed kolejn? podró?? ?rodkami publicznej komunikacji mi?dzynarodowej wezm? co? na uspokojenie. Chyba taniej wyjdzie …

Stasiak_Pawe?_Papa_Dance


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>