www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mucha znowu chwali si? wygran? w TzG!

„Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie mówi?, ?e ?ycie jest sprawiedliwe”- mówi Mucha w wywiadzie z „Angor?”.

Aktorka cierpliwie odpowiada na kolejne pytania dziennikarzy zwi?zane z jej wygran? w „Ta?cu z Gwiazdami”. „Zwyci??czyni? czu?am si? ju? du?o wcze?niej… w momencie, gdy pokona?am swoje s?abo?ci i sam? siebie.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>