www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mucha ?egna Kub?, a sukienka w gór? – foto!

Tego Ania Mucha nie mog?a przewidzie?. Có?, tragedii chyba nie by?o. Takie rzeczy po prostu si? zdarzaj?. Czasem nawet gorsze.

Mucha po?ród uczestników You Can Dance od samego pocz?tku podkre?la, ?e stawia na osobowo??. Widocznie Kuba Piotrowicz, jeden z bli?niaków ta?cz?cych w programie (Sebastian wycofa? si? z powodu kontuzji) uj?? aktork? swoj? osobowo?ci?, bo w ostatnim odcinku show, gdy odpad? z programu Ania d?ugo ?egna?a tancerza.


Podczas tego po?egnania, nieprzewidywalny i dowcipny, jak to nie raz udowodni? Kuba P. wzi?? Much? na r?ce. Ku zaskoczeniu wszystkich , ?wiat?o dzienne ujrza?a cz??? bielizny Muchy. Zbyt kusa sukienka podwin??a si? podczas „po?egnania” i ods?oni?a majteczki gwiazdy …

1 2 3 4 5 6

Wpisz komentarz

  1. 28 maja 2010 12:59

    sukienka balowa:

    sukienka balowa…

    Powracaj?c do samej ceremonii ?lubu. Pann? m?od?/ pana m?odego wybierali rodzice. Mamy podobn? alegori? do zwyczajów europejskich, tak popularnego niegdy? kojarzonego ma??e?stwa. W ksi??ce pani Warne?skiej znalaz?am informacj?, ?e sy…

Podobne posty:

/* */?>