www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mucha wykorzystuje swoje 5 minut!?

Chce zosta? najwi?ksz? gwiazd? You Can Dance?

Nie mo?emy si? doczeka? programów na ?ywo! I pewnie nie tylko my. Ju? teraz na etapie castingów, ka?de pojawienie si? Muchy podczas selekcji uczestników wywo?uje, jakie? zamieszanie. A wiadomo, bez zamieszania nie ma popularno?ci, bez popularno?ci nie ma pracy, bez pracy nie ma …

Mucha_Anna_Egurrolla_Agustin_Piróg_Micha?

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>