www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mucha walczy z uzale?nieniem!

Jak s?dzicie, czego Ania nie mo?e sobie odmówi??

„Czasem nie mog? si? opanowa?. Jestem na g?odzie. Napadam na ksi?garnie. Wynosz? siaty ksi??ek” – tak na swoim blogu pisze podekscytowana aktorka” (SE)

Mucha jest chyba zdesperowana, od imprez woli rol? mola ksi??kowego? Ale bior?c pod uwag? , ?e aktualnie nie jest jej do ?miechu, jest przecie? singielk? (Wojewódzki,jednak do niej nie wróci?), takie uzale?nienie, jak ksi??ki, jest nawet zalecane ..

Inne odradzamy.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>