www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mucha utrze nosa Wojewódzkiemu!?

Chyba, ju? to zrobi?a…


Ania od wrze?nia pojawi si? w serialu „Teraz albo nigdy”. Niektórzy mówi?, ?e ro?nie na now? gwiazd? TVN. Dla Wojewódzkiego, jej by?ego chlopaka, oznacza to cz?ste spotykanie na korytarzach stacji TVN by?ej dziewczyny. Ju? teraz na prezentacji ramówki TVN, Kuba cho? si? stara?, jak móg?, mia? niewyra?n? min?, Ania za to tryska?a pozytywn? energi?. Co b?dzie potem?

Mucha_Anna

Mucha_Anna

Mucha_Anna

Wojewódzki_Kuba

Wojewódzki_Kuba


Wojewódzki_Kuba
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>