www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mucha uciek?a przed Wojewódzkim

Przysz?a na koncert, a bawi?a w garderobie. I to jak

Wczoraj na koncercie jazzowym Carmen Moreno, w którym bra? udzia? Maciek Zako?cielny i Anna Serafi?ska pojawi?o si? ciekawe towarzystwo wzajemnej adoracji.

Kuba Wojewódzki razem z Natali? Lesz (to ju? ich drugie oficjalne wyj?cie) i ..

Anna Mucha by?a dziewczyna Wojewódzkiego.

Kuba i Natalia razem, a co w tym czasie robi?a Ania?

Jak podaje jeden z portali „dostawa?a g?upawki, gdzie? w garderobie”, gdzie w towarzystwie wokalistki jazzowej Anny Serafi?skiej sprawia?a marne wra?enie, ?e dobrze si? bawi …

…niestety chyba nas nie przekona?a.

Wygl?da na to, ?e ci?gle nie mo?e pogodzi? si? z utrat? Kuby. Jaki? czas temu prawie p?aka?a na kanapie, goszcz?c w jego telewizyjnym show.

Teraz ucieka do garderoby, bo obawia si? konfrontacji z towarzyszk? Kuby?

Wspó?czujemy i liczymy, ?e dziewczyna szybko si? pozbiera. Jak wida? Kuba ju? uk?ada sobie ?ycie od nowa.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>